Obrátené hypotéky musia byť zákonom ošetrené

seniori

Analýzu existujúcich legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték v zahraničí a skúseností s ich fungovaním vypracovalo ministerstvo financií v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Okrem iného v nej konštatujú, že Slovensko má potenciál, aby sa reverzné hypotéky po prípadnom zavedení do praxe rozvíjali. Pripomienkové konanie k tejto analýze sa skončilo minulý týždeň a následne by o osude reverzných hypoték mala rozhodnúť vláda.

Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády č. 688/2013 k Návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.

zodpovedný prekladateľ Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zodpovedná inštitúcia Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Rezort financií spolu s centrálnou bankou v závere analýzy navrhujú, buď nepokračovať v legislatívnej úprave schém na transformáciu dlhodobého majetku, alebo umožniť poskytovanie takýchto produktov len inštitúciám s bankovou alebo poisťovacou licenciou.

Podstatou reverzných hypoték je možnosť veriteľa, napríklad banky, poskytnúť úver krytý hypotékou na časť hodnoty nehnuteľnosti seniora, pričom výška úveru je zvyčajne maximálne do výšky 50 % hodnoty nehnuteľnosti. Úver je možné čerpať jednorazovo alebo ako mesačné platby v dohodnutej výške a lehote splatnosti. Podmienkou je minimálny vstupný vek seniora, napr. 55 rokov a osobné vlastníctvo nehnuteľnosti. Splatenie takejto hypotéky je zabezpečené až na konci reverzného hypotekárneho vzťahu, a to napríklad z výnosu z predaja nehnuteľnosti po smrti vlastníka. Počas doby trvania produktu pritom senior neplatí žiadne splátky a zostáva vlastníkom nehnuteľnosti.

Viete, že samotných dôchodcov v najbližších rokoch rapídne pribudne, kde aj zhoršujúci demografický vývoj novorodencov je alarmujúci a rastúce ceny seniorov za opatrovanie ich môžu donútiť k tomu, aby využili tento produkt. Produkt reverzná alebo obrátená hypotéka. Ministerstvo vnútra pripúšťa, že by ho mohla ponúkať aj budúca štátna realitná agentúra, ktorú plánuje založiť.

V slovenských podmienkach ľudí od tohto typu hypotéky odrádza viacero dôvodov. Dôchodcovia napríklad chcú majetok odovzdať deťom, prípadne nehnuteľnosť, ktorú vlastnia, predať sami a z výnosu zaplatiť pobyt v zariadení. Majú malé skúsenosti s rôznymi bankovými či realitnými spoločnosťami, ktorým záleží najmä na vlastných ziskoch. Obávajú sa tiež, že náhle ochorejú, budú musieť dom opustiť a pri opatere v domove už rentu nedostanú. Prekážať im môžu aj vysoké správne poplatky pre agentúry.

Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.

+421 903 479 379 · info@business-education.sk