Hypotéka pre seniorov alebo čo tu máme pre dôchodcov?

old-age-164760_1280

Reverzný hypotekárny úver môže slúžiť na vypletanie dlhov i na zlepšenie životného štandardu i ako zabezpečenie na dôchodok.

Dôchodcovia patria na Slovensku zatiaľ medzi skupinu klientov, ktoré banky viac-menej vylúčili z okruhu žiadateľov o úver, vrátane hypotekárnych úverov na bývanie. Lenže, čo ak si potrebujú zrekonštruovať bývanie alebo zvýšiť životný štandard a z penzie to nevychádza? Riešením by mohla byť reverzná hypotéka, pretože väčšina z nich môže založiť v prospech banky byt či dom, ktoré nadobudli počas ekonomicky aktívneho života.  Avšak prichádza zmena práve v tomto roku 2016.

Za aktuálnych podmienok je to ale nepriechodná situácia. Dôvodom je najmä vek žiadateľov a ich veľmi nízky, resp. jediný príjem v podobe dôchodkovej dávky, ktorý aktuálne nepokrýva v plnej miere riziká financujúcej banky. A na ten finančné inštitúcie hľadia predovšetkým. Je možné, že čoskoro sa to zmení. V súčasnosti sa začína čoraz hlasnejšie hovoriť o  zavedení tzv. obrátenej hypotéky do praxe aj na Slovensku. Môžeme predpokladať v polovici tohto roka 2016.

Ako je to v iných krajinách

Reverzná hypotéka je formou úveru, ktorý sa veľmi dobre etabloval v anglosaských štátoch, kým v nemecky hovoriacich krajinách si ešte stále veľmi pomaly hľadá svoje miesto na trhu. Tento druh hypotéky bude určený najmä pre občanov Slovenskej republiky dôchodkového veku. Minimálny vek žiadateľa je rôzny, v závislosti od jednotlivých krajín sa pohybuje od 55 rokov napríklad vo Veľkej Británii až po 62 rokov v Spojených štátoch amerických.

Účelom tejto hypotéky je zvýšiť životnú úroveň žiadateľa, ktorý poberá dôchodok, ale nehnuteľnosť nemá z jeho rodiny kto dediť. Výsledkom je, že sa ju rozhodne predať banke, ktorá sa stane jej vlastníkom s prísľubom, že predchádzajúceho vlastníka nechá v nehnuteľnosti bývať a žiť. Považujme to za vecné bremeno dožitia.

Senior teda nespláca hypotéku banke, ale naopak – banka platí jemu a dôchodca poberá od nej rentu. Ak by sme mali zhrnúť význam reverznej (opačnej) hypotéky, tak ide kombináciu hypotekárneho úveru a vyplácania doživotnej renty.

Kedy siahajú klienti po reverzných hypotékach? Je to najmä na:

  • Vyplatenie nesplatených hypotekárnych úverov alebo dlhov, ktoré nezvládajú splácať.
  • Tvorbu finančnej rezervy do budúcnosti, na preklenutie nepredvídateľných životných situácií, najmä zdravotných komplikácií, alebo aj na zlepšenie životného štandardu.
  • Doživotná renta.

Slovenskí penzisti

Čas ukáže, či sa tento typ hypotéky u nás osvedčí a v akej forme. Dôchodcovia, pre ktorých je reverzná hypotéka určená, nie je na Slovensku zvyknutá na úverovanie a zväčša je citovo viazaná na svoj domov, ktorého sa neradi vzdávajú. Obavy o ich nehnuteľnosť sú zatiaľ obrovské a čas ukáže.

Tak ako pri akomkoľvek záväzku, aj pri záujme o reverznú hypotéku, je potrebné si dobre zvážiť nielen výhody, ale aj cenu, ktorú za ňu klient platí (vo forme úrokov, poplatkov, vzdania sa nehnuteľnosti po jej platnosti…). Bude dôležité vyhľadať vo vašom okolí odborníka a poradiť sa. Ako pri klasickej hypotéke určite bude dôležité nájsť najvhodnejšie podmienky v daných finančných inštitúciách.

Zaujímavým riešením bude táto reverzná hypotéka najmä pre osamelých dôchodcov, ktorých dôchodky nepostačujú na dôstojné živobytie, a touto formou by si mohli zaistiť zvýšenie mesačného príjmu. A práve aj u dôchodcov bude zohrávať vo veľkej miere úlohu vzdelanie v rámci finančnej gramotnosti.

Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.

+421 903 479 379 · info@business-education.sk