Hypotéka naopak alebo reverzné hypotéky

old-people-616718_1280

Demografický trend v našej krajine je viac menej pochmúrny a poukazuje na aktívne starnutie. Počet dôchodcov narastá a práve samotný štát bude dávať dôchodcom čoraz menej peňazí. Každý jeden z nich sa bude musieť postarať o svoje finančné zabezpečenie viac ako doteraz. Strach z chudobnej staroby si nikto neprizná, no vždy patril k najsilnejším motívom investovania. A práve prichádza novinka na trh rozloženia svojich úspor i v starobe. Tisíce investorov špekuluje ako by dôchodcovia mali svoju starobu prežiť. Zaujímavým finančným produktom, ktorý môže financovať starobu je reverzná (obrátená) hypotéka. Vo svete reverzná hypotéka existuje už celé desaťročia a je veľmi obľúbená najmä USA, Kanada, Austrália, Veľká Británia. Na Slovenskom trhu sa plánuje objaviť okolo roku 2016.

Ako funguje?

Je to komplikovaný finančný produkt, ktorý kombinuje prvky klasickej hypotéky a anuity (doživotného dôchodku). Jednoduchý príklad ako funguje je, že dohodnete sa so špecializovanou agentúrou, že od vás odkúpi dom. Tá Vám vyplatí príslušnú sumu a nechá Vás vo vašom dome žiť ďalej. Dokedy? Kým vy a váš životný partner nezomriete alebo sa neodsťahujete do domova dôchodcov so špecializovanou starostlivosťou. Neexistuje žiadny časový limit, pokiaľ ide o Vaše zotrvanie v dome. Ide o skutočnú hypotéku naruby, pretože hypotekárna spoločnosť platí vám a nie vy jej.

Výnos z reverznej hypotéky si možno vyplatiť tromi spôsobmi, a to ako:

  • výplatu v hotovosti,
  • doživotný dôchodok vyplácaný v pravidelných splátkach,
  • otvorenú úverovú linku teda úročený účet v banke, z ktorého sa dá kedykoľvek čerpať,
  • Iné spôsoby existujú tiež, a je možnosť kombinácie aj prvých troch spôsobov.

Najlepšie na tejto hypotéke je, že sa z nej neplatí daň, pokiaľ si deti seniorov chcú nehnuteľnosť ponechať, stačí ak vrátia požičanú sumu, plus nabehnuté úroky. Ak dom deti nechcú a trhová hodnota domu sa zvýši a bude väčšia ako suma pôžičky. Hypotekárna agentúra dom predá a rozdiel Vám, prirodzene, vráti. Dom nesmie byť opustený viac ako 365 dní. V príde úmrtia posledného dlžníka hypotéky si jeho deti môžu dohodnúť s bankou, že v danej nehnuteľnosti môžu bývať, kým si nenájdu nové bývanie, ale najviac opäť 365 dní.

Reverzné hypotéky

existujú ako :

  • verejné sú prísne regulované a dotované štátom,
  • čisto komerčné pre každého.

Neplatí pri chate alebo garáži. Každý uchádzač si musí prejsť bezplatným školením, v ktorom sa mu bezplatne vysvetlí povaha tohto finančného produktu a výhody a riziká s ním spojené. V iných krajinách verejné reverzné hypotéky momentálne jednoznačne prevažujú.

Aká je tolerancia čas verzus vek

Hodnotu reverznej hypotéky ovplyvňuje čas splácania a úroková miera. Kto platí hypotéku 30 rokov pri 6 % ročne, zaplatí viac ako ten, kto tú istú hodnotu hypotéky spláca len 10 rokov pri 4 % ročne. Čas splácania reverznej hypotéky je daný vekom žiadateľa. Ak o hypotéku požiada 62 ročný človek, dá sa očakávať, že bude žiť ešte ďalších 20 rokov. Ak 72 ročný, predpokladá sa len 10 rokov dožitia.

Reverzné hypotéky a jej nevýhody

Nevýhody sa dajú rozložiť na tri skupiny

  1. do prvej skupiny patrí najmä celkový poplatok za poskytnutie hypotéky a dosahuje výšku 2 tisíc eur pri typickej hodnote nehnuteľnosti,
  2. druhou zložkou je povinné poistenie hypotéky vo výške 2 % hodnoty nehnuteľnosti,
  3. do tretej skupiny patria náklady ako znalecký posudok, notárske a katastrálne poplatky a provízia realitnej kancelárie.

Na záver

Na Slovensku predpokladáme, že ľudia budú opatrnejší. Budú odradení vysokými poplatkami a hlavné bariéry budú viac menej psychologické. Seniori chcú svojim deťom zanechať majetok, resp. chcú dom predať sami a z výnosu si kúpiť pobyt v dome dôchodcov alebo podobnej inštitúcií. Výskumy preukázajú, že dlhodobo chorí seniori nechcú všetok svoj majetok odkázať svojim deťom rovnako, ale uprednostnia tie deti, ktoré im venujú väčšiu starostlivosť. Dom im potom pripadne ako odmena. Je zaujímavé, že dospelé deti boli reverzným hypotékam pre svojich blízkych viac naklonení ako samotní rodičia. Deti seniorov viac súhlasili s tvrdeniami, že hodnotu domu treba využiť a reverzné hypotéky poskytujú prostriedky, aby rodičia mohli po smrti ostať v dome, kde sú zvyknutí. Kedy teda príde do obehu tento produkt nevieme, ale isto vieme, že otázka ako prežiť v starobe bude čoraz častejšia.

Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.

+421 903 479 379 · info@business-education.sk